5/11/2003
Presentació del llibre al Grup de Lectores de Masquefa
Biblioteca de Masquefa (L'Anoia)
Imatges de: M. Josep R. Lucas
Reservats tots els drets fotogràfics.
© Copyright.

Inicis Presentació...
Moment de lectura...
Visió d l'auditori a les darreries...